Coronakrisen: Nu Lättar Bankerna På Lånekraven

Coronavirus

Coronaviruset slår hårt på världsekonomin. Världens börser har sjunkit och antalet arbetslösa ökar varje vecka. Nu agerar bankerna för att underlätta krissituationen och underlätta för kunder som drabbats ekonomiskt av coronaviruset. Ingen hade kunnat förutse den enorma kris som coronaviruset orsakat. Den globala och sammansvetsade världsekonomin skapar en kedjereaktion alltsom coronaviruset sprider sig som en … Läs mer