Bynk byter namn till Rocker

Det svenska fintechbolaget Bynk expanderar och byter samtidigt namn till Rocker. Bynk kommer dock att finnas kvar som ett av Rockers varumärken. Företaget antar nu en ny företagsstrategi för att utveckla en ledande internationell neobank. Tillväxttakten ska ökas och tjänsteutbudet kommer att breddas.

Bynk har förändrat hur krediter och lån fungerar. Appen har gjort att låntagaren har kunnat pausa sina lån eller slå ihop flera lån till ett på ett snabbt och effektivt sätt. Låntagaren har således fått ökad kontroll och Bynk lanserade även Bynkkrediten tidigare under 2019, vars syfte är att ge användaren en extra buffert vid oförutsedda händelser. Bynk blir nu en lånetjänst som företaget Rocker erbjuder.

Mer om Bynkkrediten

Det kostar ingenting att aktivera Bynkkrediten och så länge man inte använder den behöver man heller inte betala för den. Behöver du utnyttja din kredit så är det bara att föra över pengarna till ditt bankkonto, vilket sällan tar mer än fem minuter. Du kan swisha tillbaka det utnyttjade beloppet eller delar av det när det passar dig. Den som utnyttjar kreditutrymmet betalar ränta till en av landets lägsta kontokreditsräntor.

Läs mer om Bynkkrediten här

Ett modernt betalkort

Sedan årsskiftet 2019/2020 erbjuder Rocker ett gratis betalkort. Användaren kan själv bestämma i vilka länder som det ska gå att använda kortet samt när det ska vara öppet för e-handel. Kortuppgifterna är placerade på baksidan för innehavarens säkerhet. Om du väljer att betala dina resor med kortet så ingår en kostnadsfri reseförsäkring för dig och din familj. Lämnar du familjen hemma och tar med dig dina vänner på semestern så omfattar försäkringen även dem.

Utveckling av smarta spartjänster

Rocker är nu i full gång med att bredda tjänsteutbudet inom områdena betala, spara och låna. Målet är att bygga en ledande neobank med ett stort utbud av finansiella tjänster. Syftet är att ge den enskilda individen allt större makt över sin egen ekonomi och göra det enklare att spara. Som en del av arbetet utvecklar Rocker spartjänster med en mängd smarta funktioner. Användaren ska kunna koppla sitt betalbeteende till sparfunktioner och på så vis minska utgifterna och öka sitt sparande. Det ska också bli lättare att spara tillsammans med sin familj eller sina vänner.

Internationalisering av verksamheten

Under 2020 planerar Rocker att ge sig in på nya geografiska marknader. Styrelsen diskuterar för tillfället en eventuell marknadsnotering av aktien som en möjlig väg till finansiering av den nya tillväxtstrategin. Företagets namnbyte är ett steg på vägen mot en framgångsrik expansion.