Coronakrisen: nu lättar bankerna på lånekraven

Coronaviruset slår hårt på världsekonomin. Världens börser har sjunkit rekordsnabbt och antalet arbetslösa ökar för varje vecka. Nu agerar bankerna för att underlätta i denna svåra krissituation och underlätta för kunder som drabbats ekonomiskt av coronavirusets framfart.

Ingen hade kunnat förutse den enorma kris som coronaviruset skulle orsaka. Den globala och sammansvetsade världsekonomin orsakar en kedjereaktion när coronaviruset sprider sig som en löpeld i världen. Land efter land stänger sina gränser och sätter sin befolkning i karantän. Många länder förbjuder import och export. Dominoeffekten påverkar branscher på bred front och skapar en chockökning av varsel—som nu får politiker och banker att agera.

På grund av den omfattande ekonomiska kris som råder, har Riksbanken tagit fram ett krispaket på 300 miljarder kronor för att köpa värdepapper. Det innefattar både stats-, kommun- och bostadsobligationer.

Staten har även beslutat om att ta lönekostnader för vissa företagsanställda och på så vis undvika risken för massvarsel.

Nu har även bankernas svar på den ekonomiska krisen kommit. Möjligheten att slippa amortering på bolån under tre till tolv månader införs för kunder som fått corona-relaterade ekonomiska svårigheter. I vissa fall kan även räntan frysas.

företagslån ges det också möjlighet att eventuellt slippa räntekostnader och avbetalning under en tid, för att underlätta den ekonomiska bördan för företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen.

Amorteringsfria lån erbjuds bara för befintliga bolån, huslån och företagslån och gäller alltså inte nya lån. Räntepaus erbjuds bara i vissa undantagsfall. Kravet för att få ett amorteringsfritt lån är att man kan koppla sin försämrade ekonomiska situation till coronavirusets påverkan på sin arbetssituation eller inkomst. För att ompröva ditt bolån eller företagslån kontakta din långivare eller bankkontor.

Den försämrade ekonomiska situationen påverkar ett stort antal sektorer och branscher. Många som lånat pengar drabbas hårt av krisen och av de olika ekonomiska åtgärderna som bankerna, staten och Riksbanken nu erbjuder är därför viktiga för att inte hela samhällsekonomin ska kollapsa.

Tack vare dessa åtgärder kommer förhoppningsvis de ekonomiska konsekvenserna av coronasmittan inte att bli så omfattande som befarat, men dominoeffekterna av corona har skapat djupa sår i samhällsekonomin.

I nuläget finns det inget som tyder på att samhällsekonomin kommer bli helt återställt, när coronapandemin väl är över.