Coronakrisen: Nu Lättar Bankerna På Lånekraven

Coronaviruset slår hårt på världsekonomin. Världens börser har sjunkit och antalet arbetslösa ökar varje vecka. Nu agerar bankerna för att underlätta krissituationen och underlätta för kunder som drabbats ekonomiskt av coronaviruset.

Ingen hade kunnat förutse den enorma kris som coronaviruset orsakat. Den globala och sammansvetsade världsekonomin skapar en kedjereaktion alltsom coronaviruset sprider sig som en löpeld världen över. Flera länder har stängt sina gränser och stora massor sätts i karantän. Många länder förbjuder import och export av gods. Dominoeffekten påverkar branscher och skapar en chockökning av varsel—som nu får politiker och banker att agera.

På grund av den omfattande ekonomiska kris som råder har Riksbanken tagit fram ett krispaket på 300 miljarder kronor för köp av stats-, kommun- och bostadsobligationer.

Staten har även beslutat om stöd för lönekostnader åt företagsanställda för att minska risken för massvarsel.

Nu har även bankernas svar på den ekonomiska krisen kommit: möjligheten att slippa amortering på bolån i tre och upp till tolv månader införs för hushåll som fått corona-relaterade, ekonomiska svårigheter. I vissa fall kan räntan även frysas.

Även företagslån ges möjligheten att slippa räntekostnader och avbetalning under en tid, för att underlätta den ekonomiska bördan som drabbat företag som konsekvens av coronakrisen.

Amorteringsfria lån beviljas bara befintliga bolån, huslån och företagslån, och gäller alltså inte nya lån. Räntepaus erbjuds i vissa undantagsfall.

Kravet för att få ett amorteringsfritt lån är att man kan koppla den försämrade ekonomiska situationen till coronavirusets påverkan på ens arbetssituation eller inkomst. För att ompröva ditt bolån eller företagslån, kontakta din långivare eller bankkontor.

Med dessa åtgärder hoppas regeringen kunna dämpa de ekonomiska konsekvenserna orsakade av coronasmittan.

Mer: https://www.di.se/pressreleaser/2020/03/18/foretagarforbundet-sa-drabbas-smaforetagen-av-coronakrisen/