Hur blir man skuldfri hos Kronofogden?

Att ha lån idag är vanligt förekommande, detta kan vara lån av olika slag, allt från bostäder och billån till andra lån som behövts tagits av olika anledningar. Oavsett vilket lån det gäller så är det viktigt att betala detta i tid enligt eventuella avbetalningsplaner. Betalas ej lånen efter avsatt plan så kommer lånet så småningom att gå hela vägen till Kronofogden som har som uppgift att hjälpa till att driva in skulder.

Vid lånetagning

För att ta lån kan olika riktlinjer sättas för att få ta dessa. Större lån har mer regler för att få erhålla dessa, medan mindre lån rent generellt inte har lika höga krav för att man skall få ta detta. Blancolån är lån som kan tas utan säkerhet, men då är det också till en högre ränta, dock ett bra alternativ om ett lån behöver tas.

Att tänka på innan lån tas för att minimera risken att hamna hos Kronofogden:

  • Se över räntorna och vilka amorteringskrav det ställs på lånet
  • Hur återbetalningsplanen ser ut är viktigt att se över innan, för att budgeten skall hållas
  • Viktigt att jämföra olika lån med varandra för att ta det mest förmånliga
  • Snabba lån är möjliga, exempelvis ett sms lån med utbetalning på kvällen kan vara ett bra alternativ för den som är i behov av pengar snabbt när de flesta långivarna har stängt.

Steg-för-steg guide på hur du blir skuldfri hos Kronofogden

Genom att ta för många lån så kan detta leda till stora skulder, skulder som inte är möjliga att betala tillbaka från sin budget vilket då leder till att skulderna hamnar hos Kronofogden. Hur skall en enskild individ gå tillväga när skulderna har blivit så stora att de hamnat hos Kronofogden?

  1. Ett första steg är att se över sin egen ekonomi, se om mer inkomster är möjliga att samla in och minimera utgifterna så mycket som möjligt.
  2. Utgifterna kan vara stora och även onödiga i en tuff situation, därför att det viktigt att skära ner på dessa så mycket som möjligt tills man är skuldfri igen.
  3. När inkomsterna och utgifterna har setts över så är det dags att se över lånen. Hur stora är lånen? Är de hos en eller flera lånegivare? När skall alla lån vara betalda och klara?
  4. När lånen setts över är det viktigt att få till avbetalningsplaner med respektive berörd instans. Genom avbetalningsplaner så blir det fasta siffror att förhålla sig till, det är enklare att få in dessa i budgeten då det blir ett fast belopp att återbetala.
  5. När lånen setts över så kan en ny budget skapas, viktigt att då förhålla sig till denna och att inte dra på sig ytterligare lån efter detta. Genom avbetalningsplaner kommer du sedan att lyckas bli skuldfri när alla dessa är återbetalade.

När du blivit skuldfri

Känslan efter att alla skulder är betalda brukar kännas som en frihet. Detta brukar bli en lärdom efter att ha blivit skuldfri hos Kronofogden. En betalningsanmärkning finns kvar i tre år efter att betalningen är gjord.

Betalningsanmärkningar kan hindra en från att ta andra lån, även för att få ett hyreskontrakt. Därmed av vikt att hålla koll på sina räkningar och utgifter och när skulder är återbetalade att hålla sig till en tydlig budget för att ej övertrassera denna.