Kortsiktiga och långsiktiga investeringar som är värda att låna pengar till

Planera investeringar
Photo Source: pixabay, CC0 Creative Commons.

För många är den första månaden på det nya året ett perfekt startskott för att sätta ekonomiska mål för det resterande året. Paradoxalt nog sägs den 24 januari vara årets fattigaste dag för många. Enligt Jens Magnusson, privatekonom på banken SEB, är december den månad man gör av med mest pengar och det är en dyr månad för många. Julen kostar och man lägger ut mer än vad man hade tänkt sig menar han. Lägg till eventuella inköp under mellandagsrean, och nyårshelgens festkläder, alkoholinköp och raketer så går du alldeles säkert en pank framtid till mötes när kalendern slår om till 2019.

En luspank januari innebär dock inte att loppet är kört. Det finns gott om tid att fundera över dina ekonomiska prioriteringar och mål för de följande 11 månaderna. För vissa är målen kanske av en mer blygsam och kortsiktig art, som att spara ihop till en efterlängtad resa, en ny soffa eller en uppgraderad TV. För andra kan det ekonomiska målet vara av en mer långsiktig sort och involvera någon form av kapitaltillskott – inte sällan i form av ett lån.

Huruvida man ska ta ett lån eller inte och villkoren för detta är ett av de viktigaste ekonomiska besluten i livet och inget som bör tas lättvindigt. Innan man tar ett lån bör man därför göra noggranna överväganden och förutspå sannolikheten för ett visst utfall genom beräkningar och prognoser. På så sätt kan lånemarknaden jämföras med blackjackvärlden där sannolikheten för ett visst utfall beror på en mängd faktorer och där olika uträkningar kan hjälpa till att beräkna oddsen för en viss hand eller sannolikheten för ett vinstgivande resultat.

Att ta ett lån innebär inte bara att jämföra olika låneleverantörer och beräkna räntor och amorteringar. Det enskilt viktigaste ledet i processen som mynnar ut i ett lån är vetskapen, eller i vart fall den hoppfulla övertygelsen, om att lånet inte endast kommer att kunna återbetalas i tid utan även bidra till en konkret bättring i ditt liv. Kort och gott kan det anses berättigat att ta ett lån när syftet med lånet kan antas uppfyllas inom en rimlig tid och till och med ge skapa någon form av vinst.

Vilka kortsiktiga och långsiktiga investeringar är då värda att låna pengar till mot bakgrund av vad som tidigare nämnts? En av de mest vanligt förekommande och populära låneformerna är studielån – det vill säga ett lån för att finansiera högskole- eller universitetsstudier. Enligt statistik från CSN väljer 70 % av alla som studerar med studiemedel att ta studielån. Ett lån som gör det möjligt att förkovra sig i ett eller fler ämnesområden för att några år senare ta sig an arbetsmarknaden med bättre förutsättningar ses under nästan alla förhållanden som ett vettigt ekonomiskt beslut. Undantaget är givetvis om utsikterna för jobb är små för den specifika utbildningen eller om lånet tas för att finansiera dyra utlandsstudier som tar längre tid att betala tillbaka.

Ett annat giltigt låneändamål uppfylls av den som har en bra affärsidé och som vill ta steget fullt ut och starta eget men som behöver ett kapitaltillskott för att förverkliga sin idé. I dessa fall bör eventuella betänkligheter kring själva lånet föregås av beräkningar, marknadsundersökningar och kartläggning av målgrupper för att ta reda på om affärsidén håller i längden och kan generera vinst i framtiden. Endast om svaret på ovanstående fråga är ja är ett lån motiverat. Ingens dröm är mer värd än någon annans men skillnaden mellan ett framgångsrikt nystartat bolag och ett som hamnar på Kronofogdens skrivbord är inte sällan brist på research, verklighetsförankring och marknadskännedom.

Avslutningsvis kan ett lån anses berättigat för att uppfylla någon typ av essentiellt behov, som att ge tak över huvudet i form av ett bostadsköp. För den som är ute efter flexibilitet är hyresmarknaden givetvis fortfarande ett alternativ. I många större städer runt om i Sverige saknas dock bra bostäder med attraktiva lägen på hyresmarknaden. Här kan ett bostadslån innebära den ultimata skillnaden mellan att trivas och vantrivas i ditt hem eller ägna timmar eller endast minuter för att dagligen ta dig till ditt jobb.