Coronakrisen: Nu Lättar Bankerna På Lånekraven

Coronavirus

Coronaviruset slår hårt på världsekonomin. Världens börser har sjunkit och antalet arbetslösa ökar varje vecka. Nu agerar bankerna för att underlätta krissituationen och underlätta för kunder som drabbats ekonomiskt av coronaviruset. Ingen hade kunnat förutse den enorma kris som coronaviruset orsakat. Den globala och sammansvetsade världsekonomin skapar en kedjereaktion alltsom coronaviruset sprider sig som en … Läs mer

Bynk Byter Namn Till Rocker

Rocker

Det svenska fintechbolaget Bynk expanderar och byter namn till Rocker. Bynk kommer fortsätta finnas kvar som ett av Rockers varumärken. Företaget antar nu en ny företagsstrategi för att utvecka en ledande, internationell ”nybank”. Tillväxttakten ska ökas och tjänsteutbudet kommer breddas. Bynk har förändrat hur krediter och lån fungerar. Bynkappen, med funktioner som att pausa lån, … Läs mer

Bynkkredit—Bynks Nya Kontokredit

Bynkkredit

För den som söker efter möjligheter till kontokredit är chansen stor att man stött på det nya alternativet Bynkkredit. Bynk, som på senare tid blivit ett av landets stora fintechbolag, lanserade Bynkkrediten 2017 och erbjuder med den möjligheter till att erhålla en kredit från Bynk. Det här är Bynkkredit Bynkkredit är ett kreditlån långivaren Bynk erbjuder … Läs mer

Ny Lag Mot Högkostnadskrediter

Ny lag mot högkostnadskrediter 2019

För att bättre reglera smslån och andra högkostnadskrediter tillsatte regeringen en utredning april 2015. Utredningen ledde till en ny konsumentkreditlag som bland annat sätter gränser på räntenivåer, totalkostnader och i vilken utsträckning lån får marknadsföras. Den nya lagen trädde ikraft september 2018. Nu har det gjorts en översyn och juli 2019 sker en skärpning av … Läs mer