Skattenivåer i Sverige

Alla som bor och arbetar i Sverige betalar skatt på sin inkomst. I detta inlägg redogörs vad som gäller för privatpersoner. Du får lära dig om kommunalskatt och statlig skatt och vad det är som till slut avgör hur mycket du får betala varje år.

Vad är skatt?

Skatt är en avgift som vi betalar till staten för att finansiera det gemensamma i samhället, till exempel skola, vård och omsorg. Skattesystemet är uppbyggt efter en utjämningsprincip där de som tjänar mest också ska betala mest. De som tjänar mindre betalar följaktligen mindre. Därför är skattenivåerna olika i Sverige.

Huvudregeln i Sverige är att alla typer av inkomster ska beskattas. De flesta människor är vanliga löntagare som varje månad betalar skatt på de pengar de tjänar. Det går att låna pengar i Sverige om lönen inte räcker till att finansiera till exempel husbygge eller bilköp. Du betalar ingen skatt på lån, istället betalar du ränta till långivaren. Den vanligaste skatten är den som dras på lönen, alltså den som vi ser på lönespecifikationen. Hur mycket pengar det är, beror på de svenska inkomstskattenivåerna. Moms är en annan skatt som berör varor och tjänster. Momsen är redan inräknad i det mesta vi köper och den är ingenting vi behöver tänka på i vardagen. För de flesta varor och tjänster är momsen 25 procent. Punktskatt kallas en tredje skatteform. Den är en extra avgift som används av regeringen och riksdagen för att styra konsumtionen av vissa varor. Till exempel beskattas varor som är skadliga för hälsan, till exempel alkohol och tobak.

Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatten tas ut på tre inkomstslag: tjänst, näring och kapital. Tjänst och näring är i princip detsamma som din lön. Denna summa kan beskattas med både kommunal och statlig skatt. Kommunalskatten varierar beroende på vilken kommun du bor i. Det finns tabeller hos Skatteverket som visar skattesatsen i din kommun. Kapitalskatten är däremot alltid densamma, 30 procent.

Pensionärer eller personer med sjukpenning betalar också inkomstskatt. Den som tjänar under en viss summa behöver inte betala någon skatt. Det kan vara aktuellt om du till exempel är student.

Vad är skattenivåer och hur fungerar de?

Inkomstskatten är indelad i olika skattenivåer: kommunalskatt och statlig skatt. Tidigare fanns det två nivåer av statlig skatt, men från och med år 2020 finns det endast en. Den så kallade värnskatten är borttagen. Inkomstskatten beräknas på en persons beskattningsbara inkomst. Denna inkomst påverkas av ett avdrag som kallas för grundavdrag. Grundavdraget, som görs automatiskt, infördes 2007 för att skattebetalarna skulle få lite mer pengar över i plånboken. Hur stort avdraget är avgörs av hur stor din inkomst är. För pensionärer är grundavdraget högre än för andra.

Kommunalskatt

I kommunalskatten ingår också regionskatt (tidigare kallad landstingsskatt). Pengarna går till att finansiera bland annat barnomsorg, skolor, sjukvård och kollektivtrafik. Alla med beskattningsbar inkomst betalar kommunalskatt och det är kommunen som bestämmer hur hög den ska vara. Den ligger runt 27-33 procent, beroende på var du är folkbokförd. För år 2020 är medeltalet 32,28 procent.

Statlig skatt

Den som tjänar över ett visst belopp per år ska, utöver kommunalskatt, också betala statlig skatt. Det betyder att höginkomsttagare betalar mer än låginkomsttagare. Gränsen kallas skiktgräns och för år 2020 ligger den på 509 300 kronor. Det innebär att skattesatsen ökar med 20 procent på det belopp som överstiger skiktgränsen. I praktiken ligger gränsen något högre, eftersom grundavdraget påverkar beräkningen.

Skattenivåerna i Sverige 2020

Inkomst / år Skattenivå
0 – 18 800 kr 0 %
18 800 kr – 509 300 kr *ca. 31 % * Ca. 7 % regionskatt, ca. 24 % kommunalskatt. Olika kommuner har olika nivåer. Lista.
Över 509 300 kr 31 % + 20 %