Vad Är En Reseförsäkring?

En reseförsäkring är kort och gott en försäkring som täcker dig när du är utomlands.

I korta drag så står försäkringen för kostnader som kan uppstå ifall du blir sjuk utomlands, behöver besöka sjukhus i utlandet, behöver betala för en akutbiljett hem eller blir med om något olyckligt på resan. En reseförsäkring är med andra ord viktig när du ska ut och resa, eftersom den kan täcka stora kostnader som kan uppstå ifall något händer på resan.

Om du reser inom EU skyddas du av speciella sjukvårdsvillkor som bland annat täcker för akut sjukvård eller förlossningar. Dock så kan en reseförsäkring ändå vara bra, då den täcker mycket mer än bara sjukvård.

Hemförsäkringen innehåller en reseförsäkring

I din hemförsäkring ingår en reseförsäkring som normalt brukar vara giltig för resor på upp till 45 dagar. I vissa fall upp till 60 dagar. Om du ska resa under en längre tid så kan du förlänga reseförsäkringen, eller teckna en kompletterande reseförsäkring.

Hemförsäkringens reseförsäkring täcker vanligtvis det grundläggande, men saknar i vissa fall kompletterande skydd, som exempelvis:

  • Skydd för längre utlandsresor
  • Skydd mot förseningar
  • Skydd mot bagageskador

Precis som med andra försäkringar, som exempelvis låneskyddsförsäkringar och kreditskydd, som är till för att skydda dig mot oförutsedda händelser så är en reseförsäkring till för att skydda dig mot skenande kostnader om något skulle inträffa på utlandsresan.

Så fungerar reseförsäkringarna

En reseförsäkring ger dig trygghet om något skulle inträffa på resan.

I de allra flesta länder är sjukvården inte gratis, och framförallt inte för resenärer. Ifall något skulle inträffa en på resan, eller en närstående, så kan det snabbt innebära dyra sjukhusvistelser eller akutvård som snabbt kan leda till snabbt stigande vårdkostnader. Det är inte ovanligt att man behöver betala flera tusenlappar varje dag för sjukvården.

För att undvika detta är det bra att se till så att man är försäkrad inför resan. Vare sig det är genom hemförsäkringen eller genom en kompletterande reseförsäkring.

Reseförsäkringen träder ikraft när försäkringstagaren köper resebiljetterna. Ifall något skulle inträffa så kan försäkringstagaren därefter ringa till försäkringsbolaget och anmäla händelsen, för att snabbt få ersättning för olycksfallet. Försäkringar kan även stå för akuta flygbiljetter hem, för snabbare vård i hemlandet.

Försäkra resan så du kan vara trygg

Har du en hemförsäkring så har du oftast en reseförsäkring som ingår. Den gäller vanligtvis i upp till 45 dagar, i vissa fall 60, varefter reseskyddet inte längre gäller och man behöver teckna en kompletterande reseförsäkring för att vara skyddad.

Innan man reser bör man därför kolla vad som gäller för ens egna försäkring.

Tänk också på att reseförsäkringen genom hemförsäkringen ger dig skydd för kortare resor. Om du exempelvis ska arbeta eller studera utomlands så behöver du vanligtvis teckna en kompletterande försäkring som ger dig rätt skydd under tiden som är utomlands.

Reseförsäkring genom resekort

Ett effektivt sätt att få en kostnadsfri reseförsäkring är genom så kallade resekort.

Resekort är kreditkort som ger kortägare förmåner vid köp som görs med kortet. Med resekort är reseförsäkring en vanligt förekommande förmån. Andra vanliga förmåner är poängsystem som kan växlas in mot rabatter på framtida flygresor och priority pass eller lounge access på flygplatsen.

Resekort är inte lån som man ansöker om till att resa utan resekort är kreditkort som man spenderar efter behov.

Med kortet följer oftast ett antal räntefria dagar, under vilka man kan återbetala krediten som man förbrukat utan att någon ränta tillkommer. Efter att de räntefria dagarna passerat så tillkommer en ränta på krediten som vanligt.

Ett sätt att få en kostnadsfri och kompletterande reseförsäkring är därför att köpa flygbiljetterna med resekortet, och därefter återbetala krediten direkt från ens privata bankkonto för att undvika ränta på krediten. Därefter har man ett omfattande skydd under resan utan extra kostnad.

Likt hemförsäkringen är det viktigt att man ser över reseförsäkringen som följer med kortet och veta vad skyddet täcker samt hur länge skyddet gäller. Vissa kreditkort, som American Express, erbjuder en reseförsäkring med skydd i 365 dagar, medan andra erbjuder skydd under en längre, eller en kortare tid. Därför är det viktigt att man ser över reseförsäkringen och hur den fungerar innan man väljer att gå vidare med ett alternativ.