Vad Är Ett SMS Lån?

Sms lån är en form av lån där låntagare kan ansöka om smålån utan säkerhet. I Sverige blev sms lån ett känt begrepp på mitten av 2000-talet, när man började marknadsföra tjänsten. Det nya med låneformen var då att man kunde ansöka om det genom sms.

Beskrivning av tjänsten sms lån

2000-talet var decenniet då sms lån blev ett vida känt begrepp i Sverige och Norden. Liknande låneformer hade funnits både i Finland och i andra länder, men nu hade de också kommit till Sverige.

Tack vare den snabba ansökningstiden och att man fick svar via sms gjorde att lånen blev populära på kort tid, då de kändes moderna och rätt i tiden.

Sms lån, eller snabblån som de också kallas, gör att man snabbt kan låna en mindre summa pengar, till exempel i slutet på månaden innan lönen kommer in, eller för att täcka oförutsedda utgifter, utan långa handläggningstider och utbetalningstider.

När tjänsten fortfarande var ny kunde man som högst ansöka om summor upp till 5000 kr, som skulle betalas tillbaka inom en månad, men numera kan man ha en längre kredittid.

I takt med att allt mer moderniserats och digitaliserats så har även smslånen transformerats.

Numer är begreppet ”smslån” egentligen missvisande, för ansökan numer görs via nätet och lite administreras via sms.

En kreditprövning görs alltid i samband med ansökan, precis som när man ansöker om vilket annat lån som helst.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är kostnaden för lånet. Den effektiva räntan räknas på årsbasis och är det som man betalar till långivaren för lånet. Procentsatserna på räntan varierar mellan olika långivare, så det är viktigt att man jämför olika lån innan man ansöker.

För små lån, som sms lån, är det extra viktigt att man jämför den effektiva räntan, då sms lån kännetecknas av höga räntor och korta återbetalningstider. Således kan ränteskillnaderna mellan lånen vara stora, varför man kan tjäna mycket på att jämföra de effektiva räntorna och hitta en ränta som man har råd med, och som kan passa en själv.

Se upp för skumma aktörer

I Sverige är utbudet av aktörer bland smslånen stort. Branschen regleras av Finansinspektionen. Som är fallet med alla branscher så finns det tyvärr alltid oseriösa företag som inte följer lagarna och kraven som ställs på långivarna. Av denna anledning är det därför alltid viktigt att man säkerställer så att långivaren man planerat att ansöka om lån hos är legitim.

I detta syfte har några av branschens största långivare startat föreningen SKEF, som agerar som ett konsumentskydd för att säkerställa en trygg bransch. Genom att ansöka om lån hos en SKEF-medlem så kan man vara säker på att långivaren är legitim och följer Sveriges lagar och regler.

Att tänka på när man ansöker om sms lån

  • Höga priser: Se upp för företag som skruvar upp priserna ordentligt. Kolla även om långivaren har försenings- och tilläggsavgifter på sina lån, samt hur stora dessa är, då sådana kostnader kan tillkomma ifall man missar en återbetalning, och det kan leda till fler kostnader för lånen.
  • Tillstånd från Finansinspektionen: Enligt lag måste ett företag som sysslar med krediter ha ett giltigt tillstånd av Finansinspektionen för att kunna bedriva sin verksamhet. Se om företaget finns på Finansinspektionens register innan du ansöker om lån hos dem.
  • Sidan verkar skum: Se upp för varningstecken, som sidor som ej fungerar, stängs ner, är dåligt översatta, m.m.
  • Ingen kontakt eller kundtjänst: Se upp för företag som inte har kontaktuppgifter eller en kundtjänst i egen regi.

Framtid för sms lån

Framtiden ser ljus ut för smslånen. Marknaden regleras ytterligare och gamla aktörer köps upp av nya, mer seriösa aktörer. Branschen rör sig mot förmånligare villkor för konsumenter, bättre information innan ansökan och en bättre marknad i allmänhet.

Snabblånen kan fylla en viktig roll som ett sätt att få snabbt tillskott vid oförutsedda händelser, som exempelvis att bilen gått sönder eller för att betala en räkning som man glömt bort. Dock är det alltid viktigt att man aldrig lånar mer än man har råd med att betala, och man bör alltid räkna på lånet innan man ansöker om lån.

Kom alltid ihåg att läsa på om långivaren, och räkna ut den totala återbetalningskostnaden innan du lånar, så att du inte tar ett för stort lån som blir besvärligt att betala tillbaka.