Vad Är Pantbrev och Hur Mycket Kostar De?

Enkelt förklarat är ett pantbrev ett dokument som i första hand används som säkerhet för ett lån i samband med fastighetsköp eller andra stora köp. Pantbrevet representerar objektet som köps och agerar som säkerhet för lånet.

Om den köpta fastigheten byter ägare så får den första ägaren sitt pantbrev tillbaka av långivaren, och pantbrevet ges sedan till den nya ägaren av fastigheten.

Men hur fungerar pantbrev? Hur ansöker man om dem, vad avser de exakt och hur mycket kostar dem?

Kort om pantbrev

Pantbrev krävs när man ansöker om lån med säkerhet. Pantbrevet är ett juridiskt dokument som avser säkerheten bakom lånet, som banken använder som sin rätt till panten ifall lånet inte skulle återbetalas.

En bra jämförelse är när man lämnar in en värdesak till en pantbank. Varan lämnas då i fysiskt förvar, och stannar hos pantbanken tills lånet återbetalas. Om lånet inte återbetalas så har pantbanken rätt att sälja varan och få tillbaka sitt lån på det sättet.

Men med en bank och en bostad så kan man inte lämna något i fysiskt förvar, och det är här pantbrever kommer in.

Behöver du ta lån för att köpa en fastighet kan du sätta bostaden i pant hos din bank. Det behöver inte heller vara samma fastighet som du köper, utan du kan använda en annan bostad som du äger för att få ut ett lån och som du sedan kan använda till att köpa en bostad.

Det tekniska med att ansöka om pantbrev och administrera denna är inte något du som låntagare vanligtvis behöver tänka på utan istället så sköter oftast banken detta i samband med att du ansöker om lån. Banken hjälper dig och vägleder dig genom hela processen. Dock tillkommer en avgift när du signerar ett pantbrev. Mer om det nedan.

Ansökning om pantbrev

Det är hos Lantmäteriet som man ansöker om pantbrev. Det är även Lantmäteriet man betalar expeditionsavgiften och stämpelskatten till.

Idag är det vanligast att använda datorpantbrev, som är samma sak som ett pantbrev i papper, men digitalt. Ett digitalt pantbrev tappar man inte lika enkelt bort och kan enkelt ha tillgång till elektroniskt när det skulle behövas.

Kostnader för pantbrev

Per 2019 ligger kostnaden för ett pantbrev på 2 % i s.k stämpelskatt, plus 375 kr i uppläggningsavgift. Stämpelskatten är en procentandel av bostadens köpeskilling, så om bostaden kostar en miljon kronor så kommer pantbrevet att kosta 1 000 000 * 2% + 375 = 20 375 kronor.

Skulle det finnas pantbrev från tidigare ägare av huset så ska dessa övergå till dig. Ju högre belopp pantbrevet avser ju bättre, men om ägaren före dig köpte huset för 30 år sedan så kommer pantbrevet troligtvis ha ett lågt värde och då måste du betala för skillnaden mellan det nya pantbrevet och det gamla.

Lagfart

En lagfart är ett dokument som visar vem som äger en specifik fastighet.

Lagfart och pantbrev går som regel hand-i-hand, där det förstnämnda visar på vem som äger fastigheten och det andra används som pant.

Lagfart upprättas i samband med att det sker en försäljning av en fastighet. All information om en fastighet registreras i ett officiellt fastighetsregister, som administreras av Lantmäteriet.

Information i fastighetsregistret samlas in på flera olika sätt, bland annat från fastighetsägaren själv, Skatteverket och från kommunen där försäljningen sker.

Anledningen till att det finns ett fastighetsregister är bland annat för att det ska finnas information om fastigheternas taxeringsvärde, vem som äger olika fastigheter och om en fastighet är belånad. Varje gång det utfärdas en ny lagfart, vilket sker i samband med försäljning av en fastighet, så betalar fastighetsinnehavaren en stämpelskatt. Stämpelskatten för lagfarten motsvarar 1,5% av fastighetens köpeskilling eller taxeringsvärde, beroende på vilket av dessa två summor som är högst.

I fastighetsregistret registreras också pantbrev.

Sammanfattning

Ett pantbrev är alltså ett bevis på att du äger en viss fastighet som banken använder som säkerhet, och som ger dem rätten till fastigheten ifall du inte kan återbetala lånet. Vid utebliven betalning så kan banken välja att sälja fastigheten och få tillbaka sina pengar. Det som blir över går till dig som fastighetsägare.

När du ska köpa en fastighet är det viktigt att du kollar upp om det redan finns ett pantbrev och vilket belopp pantbrevet ligger på. Ju högre beloppet är desto bättre är det. Även om processen kan kännas komplicerad så får du alltid hjälp av Lantmäteriet och banken när du ansöker om bolånet.