Vad Betyder Effektiv Ränta?

En effektiv ränta är den räntesats som visar på ett låns totala kostnad.

Den effektiva räntan är den ränta som långivare enligt lag behöver ha i sin marknadsföring. I den effektiva räntan räknas inte bara den nominella räntan, som är ett låns räntekostnad, men även andra avgifter som uppläggningsavgifter, startavgifter och andra avgifter som kan tillkomma.

Den effektiva räntan anges i procent.

De avgifter som ingår i den effektiva räntan skiljer sig mellan olika långivare. Vissa långivare har uppläggnings- och startavgifter, medan andra långivare inte har en sådan. Vissa har dolda avgifter medan andra är mer transparenta. Den effektiva räntan gör därför jobbet att bedöma kostnaden för et lån mycket enklare: om ett lån har en hög effektiv ränta, så är den dyr, och om den effektiva räntan är låg, så är lånet billigt, inga dolda avgifter.

Summering: effektiv ränta

En effektiv ränta visar alltså på ett låns totala kostnad. Kostnaden är alltså det låntagaren behöver betala för lånet.

Faktorerna som avgör den effektiva räntan kan vara olika hos olika långivare, men består vanligtvis av följande:

 • Lånets löptid
 • Lånets storlek
 • Lånets nominella ränta
 • Avgifter och kostnader som tillkommer vid sidan av räntan, som uppläggningsavgifter, administreringsavgifter, aviavgifter och mer

Den effektiva räntan visar inte på förseningsavgifter. När man jämför lån är det därför viktigt att man ser över eventuella förseningsavgifter och hur stora dessa är, så att man inte blir tagen ifall man skulle missa en återbetalning.

Så räknar man ut den effektiv ränta

Det är faktiskt inte så lätt att räkna ut ett låns effektiv ränta. Därför behöver långivare alltid visa den effektiva räntan i sin marknadsföring, enligt lag.

För den som själv vill räkna ut ett låns effektiva ränta så är det enklast att använda kalkylatorn som finns på Konsumenternas hemsida: https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/kalkyler–verktyg/lanekalkyl/

Om vi tittar på följande exempel:

 • Belopp: 2000 kronor
 • Nominell ränta: 15%
 • Återbetalningstid: 12 månader
 • Uppläggningsavgift: 395 kronor
 • Aviavgift: 29 kronor

Så blir den effektiva räntan enligt Konsumenternas lånekalkyl: 138,01%

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta

Det kan vara svårt att hålla reda på alla begrepp vad gäller lån och räntor.

Två av de viktigaste begreppen är nominell ränta, och effektiv ränta.

Den nominella räntan är den räntekostnad som långivaren tar ut. Denna är alltså den räntesats man som låntagare behöver betala varje månad för att få låna pengarna.

Dock brukar andra kostnader också tillkomma vid lån, som aviavgifter och uppläggningsavgifter.

För att göra det enklare för låntagare, så att man inte behöver läsa det finstilta för att få reda på ett låns egentliga kostnad så finns den effektiva räntan.

Den effektiva räntan visar på ett låns egentliga kostnad. Nominell ränta plus avgifter och kostnader. Den anges i procent och är en skyldighet för långivare att visa i sin marknadsföring.

Så bestäms räntan på ett lån

Räntan på ett lån bestäms av varje enskild långivare. Oftast spelar en låntagares kreditbedömning roll i räntan de får. En långivare som anses vara högre risk för låntagare får oftast en högre ränta på lånet än en låntagare som anses vara lägre risk. Risken bedöms i kreditupplysningen som varje långivare gör i samband med att man skickar in en ansökan.

Bland långivares marknadsföring anges oftast de möjliga räntesatserna i ett räntespann, som exempelvis 3,39% – 34,49%. Räntan man kan få hos den långivaren är alltså en inom det räntespannet, och vilken ränta man får bedöms av kreditupplysningen som långivaren gör på en.

Därför är den effektiva räntan viktig

Den effektiva räntan är viktig då den underlättar för jämförelsen av lån när man ansöker om ett.

Innan den effektiva räntan blev en skyldighet att visa i marknadsföring så behövde låntagare leta efter dolda avgifter och lånekostnader som långivaren kunde ställa på dem. Det innebar att man behövde läsa igenom finstilta lånevillkor, och själv leta efter avgifter, varefter man fortfarande var osäker på om man missade något eller inte.

Det ledde till att många ansökte om lån som de egentligen inte hade råd med att ta.

I samband med att den effektiva räntan blev en skyldighet att visa i marknadsföring så har det lett till att allt fler bättre kunnat räkna på lån innan de ansökt, och att fler kunnat välja lån som de haft råd med.

Lånen som har högst effektiv ränta

Lånen so har högst effektiv ränta är oftast lån utan säkerhet.

Eftersom återbetalningstiden också är en faktor som utgör den effektiva räntesatsen så innebär det att lån med kort återbetalningstid, som smslån och snabblån, som regel har högre effektiv ränta än större lån med längre återbetalningstider.

Bolån och billån brukar vara lån som har lägre effektiv ränta, eftersom lånen i vissa fall kan använda objektet som köps (bostaden eller bilen) som säkerhet för lånet.

Hur du kan undvika hög effektiv ränta

På bland annat följande tre sätt kan du undvika höga effektiva räntor:

 • Titta självklart alltid på ett låns effektiva ränta innan du väljer att gå vidare med det. Den effektiva räntan måste alltid framgå hos långivaren. Om den effektiva räntan inte framgår hos långivaren kan det vara ett varningstecken och något man bör tänka lite extra över.
 • Undvik lån om du kan. Om ett köp kan bekostas kontant, utan lån, så är det i nästan alla fall att föredra, då ett lån alltid innebär kostnader för en.
 • Jämför alternativen till ett lån innan du väljer att gå vidare med det. Finns det ett annat lån som har likadana lånevillkor men som har en lägre effektiv ränta? Se över att kanske välja det alternativet, istället för första bästa lån som du hittar.