§1 Personuppgifter
Alla ansökningar om lån eller annan inhämtning av personuppgifter hanteras av de samarbetspartners (långivare) som förekommer på vår sajt. Personuppgifter som anges vid anmälan till Hitta SMS Lån nyhetsbrev sparas i vår egen databas och lämnas ej ut till tredje part. Dessa personuppgifter kan användas för utskick av nyheter, reklam och erbjudanden i e-postformat.

HittaSMSLån:s inhämtning av personuppgifter följer Datainspektionens föreskrifter samt PUL. Enligt personuppgiftslagen har kund rätt att kräva ett utdrag en gång per år av den information som Hitta SMS Lån sparat. Om du önskar att få ta del av denna information ska du skriftligen begära detta genom att skicka ett mejl [email protected].

§2 Ansvar
Inom ramen för Hitta SMS Lån tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Hitta SMS Lån och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats.

Vi hänvisar till respektive kreditbolag där du ansöker om lån för att ta del av de allmänna villkoren som gäller för själva lånet.

Hitta SMS Lån avråder från att låna om du har betalningssvårigheter eller låg inkomst. Vi tar ej ansvar för skador eller konflikter beträffande avtal eller överenskommelser mellan långivare och dig som privatperson. Hitta SMS Lån kan ej krävas på ersättning för skador eller ses som delaktig i e.v tvister som uppstår mellan dig som låntagare och långivaren.

§3 Immateriella rättigheter
Hitta SMS Lån innehar, om inget annat anges, de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt på HittaSMSLån.com. Det gäller även bakomliggande kodning.

§4 Ändring av allmänna villkor
Dessa allmänna villkor kan ändras i framtiden. Håll dig därför uppdaterad om de allmänna villkoren.